Nghiên cứu khoa học

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG”

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG” Chiều ngày 28/07/2023, Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ thông tin và […]

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ 5 VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG SÁNG TẠO KHỎI NGHIỆP”

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI THẢO LẦN THỨ 5 VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP” Chiều ngày 25/03/2022, Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khoa học: “Ứng dụng khoa học […]

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm mạng lưới Mobifone miền nam thông báo tuyển dụng các kỹ sư chuyên ngành Kỹ sư xây dựng và Kỹ sư điện tử viễn thông, chi tiết thông tin tuyển dụng vui lòng đọc kỹ file đính kèm. thongbaotuyendung_09092022085137884_hgpccmlo.qgh